Ankara Kombi Teknik Servisi

Brülör Teknik Servisi

Brülör Teknik Servisi, Tek kademe, çift kademe ve oransal modülasyonlu brülör modelleri, hava ve yakıtı optimum oranlarda karıştırarak, yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Brülörler özel tasarımları sayesinde brülör susturucularına ihtiyaç duymadan çok düşük ses seviyesinde çalışmaktadırlar. Brülörlerin üzerindeki tüm komponentler servis sırasında kayar kızak mekanizması sayesinde brülörü sökmeden yanma başlığına ulaşma imkanı sağlamaktadır.

Brülöre yanma havasını beslemek için kullanılan fanı çalıştırmak için, brülör motoru elektrik enerjisi ile beslenir. Sıvı yakıt brülörlerindeki motor aynı zamanda yağ pompasına da tahrik aktarır. Sıvı yakıt yüksek bir basınçla yakıt memesine aktarılır. Gaz brülörlerinde yakıt selenoid valfler ve regülatörler yardımı ile kontrol altında tutulur. İlk tutuşturma için gerekli olan kıvılcımı yaratan yüksek voltajlı trafo da yine elektrik enerjisi ile devreye girer. 

Yakıt hattından ateşleme başlığına gelen yakıt ile, brülör ana gövdesindeki bir fan yardımı ile yanma başlığına üflenen hava,  özel türbülans sistemi vasıtasıyla homojen olarak karışır ve yanma gerçekleşir.

 

Kullanılan Yakıt Cinsine Göre
- Katı Yakıt Brülörleri
- Sıvı Yakıt Brülörleri
- Gaz Yakıt Brülörleri

 

Kömür, odun talaşı ve kabuk katı yakıt brülörlerinde kullanılan yakıtlardır. LPG, LNG ve biogaz yakıtlar sıvı yakıt brülörlerinde ve son olarak motorin, fuel oil ve gazyağı da gaz yakıt brülörlerinde kullanılır.

 

Yakıtın Atomizasyonuna (Parçalanmasına) Göre
- Yüksek Basınçlı / Püskürtmeli Brülörler
- Alçak Basınçlı / Rotatif Brülörler
- Buhar ve Hava Parçalamalı Brülörler

 

Ayrıca brülörler, tek yakıtlı, çift yakıtlı ve çok yakıtlı olarak da sınıflandırılır.
- Tek yakıtlı brülörler atmosferik, üflemeli, katı, sıvı ve gaz yakıt brülörlerini kapsamaktadır ve yakıt olarak bir tek yakıt çeşidi kullanılmaktadır.
- Çift yakıtlı brülörlerde ise tek yakıtlı brülör çeşitlerinin aynıları kullanılmakta ve de yakıt olarak birbirine karışmayan iki farklı yakıt çeşidi kullanılmaktadır.
- Çok yakıtlı brülörler ise yüksek basınçlı, alçak basınçlı ve buhar ve hava parçalamalı brülörleri kapsamakta ve ikiden fazla yakıt çeşidi kullanılmaktadır.